Kredyty i pożyczki bez zdolności kredytowej

Dlaczego Nasza zdolność kredytowa obniża się? Dlaczego banki (oraz SKOK – i) udzielają mniej kredytów (Które kredyty budzą mniejsze zainteresowanie kredytobiorców? Kredyty gotówkowe i kredyty na raty! Czy kredytobiorcy nie interesują się wskazanymi przez Nas kredytami czy też kredyty te są dla nich coraz mniej dostępne?)? Dlaczego częściej (nie częściej niż w banku, ale częściej niż w poprzednich latach i miesiącach) pożyczamy pieniądze w parabanku? Dlaczego kredyt i pożyczki bez zdolności kredytowej (nie w banku) to atrakcyjniejszy (przyciągający większą uwagę Polaków!) produkt (o charakterze kredytowym!) niż kredyt w banku?

Na wszystkie powyższe pytania odpowiadamy w jeden (i ten sam) sposób (wskazujemy jedną przyczynę!) : Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na początku 2010 roku stworzyła (a banki urzeczywistniły jej zapisy!) Rekomendacje T (Zgodnie z którą wysokość wszystkich Naszych rat kredytowych nie może być wyższa niż? 50% Naszych dochodów, gdy Nasze dochody nie przekraczają średniej krajowej, i 65% gdy przekraczają)!

Rekomendacja T (napisana przez Komisję Nadzoru Finansowego) została wprowadzona w życie ponieważ? Ponieważ w ten sposób (stosując się do Rekomendacji T) mogą bronić (dostępu do kredytów w banku!) się przed zbyt dużym ryzykiem związanym z przyznaniem kredytu klientowi, o niskiej (za niskiej!) zdolności kredytowej! Twoja zdolność kredytowa jest niska czy wysoka? Twój bank (przed „wcieleniem w życie” rekomendacji T pożyczyłeś w tym banku pieniądze kilkakrotnie?) odmówił Ci pożyczki (lub kredytu)? Wniosek o kredyt bez zdolności kredytowej (kredyt dla kredytobiorców o niższej zdolności kredytowej!) postanowiłeś złożyć w parabanku? Posłuchaj Naszych porad a nie założysz sobie na szyję pętli zadłużenia (Koszt pożyczki bez zdolności kredytowej nie w banku jest wyższy, ale Nasi eksperci wiedzą, jak go zminimalizować!)!

Ocena zdolności kredytowej (Naszej zdolności do kredytu) w banku jest? Jest (od początku 2010 roku do dziś) bardzo dogłębna! (Bankowi) kredytodawcy bardzo często prosili Biuro Informacji Kredytowej o wystawienie (przedstawienie) oceny punktowej (scoring – u) potencjalnego kredytobiorcy (osoby, która złożyła wniosek o kredyt w banku!)! Co to jest scoring kredytowy? To sposób (stosowany przez wszystkie banki) na określenie wiarygodności (ryzyka) kredytowego (finansowego) klientów (ubiegających się o nowy kredyt!). Kredytu w banku nie otrzyma osoba…? Osoba, która nieterminowo spłaca swoje zobowiązania kredytowe! I osoba, która nigdy nie miała kredytu w banku!

Prezentowany przez Nas kredyt i pożyczka bez zdolności kredytowej to…? To produkty (wyjście!) wybierane przez? Przez szarą strefę (Osoby starające się o kredyt i pracujący „na czarno”! Twój pracodawca nie podpisał z Tobą żadnej umowy? Nawet umowy na 1/8 etatu?)! Przez kredytobiorców z niepozytywną (słabą lub nieistniejącą) historią kredytową! Przez osoby, które wykorzystały (niemal lub zupełnie!) swoją zdolność kredytową (podążając za zapisami w rekomendacji T, comiesięczna wysokość rat ich kredytów przerasta połowę ich dochodów!)! Przez najmłodszą (pracującą!) część Naszego społeczeństwa (Wynagrodzenie najmłodszych pracowników jest niższe nawet o 30% od wynagrodzenia starszych pracowników!)!

Jak „wyszukać” kredyt bez zdolności kredytowej? Zainteresować powinny Nas (i Naszą wyszukiwarkę) następujące hasła : kredyt bez zaświadczeń o dochodach, kredyt bez zaświadczeń o zarobkach, kredyt na dowód osobisty, kredyt bez dochodów i kredyt bez umowy o pracę.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *