Co powinna zawierać umowa o pożyczkę?

Wprawdzie umowę o pożyczkę do 500 zł można zawrzeć bez konieczności sporządzania jej na piśmie, ale ostrożności nigdy za wiele. Warto mieć czarno na białym wypisane warunki na jakich otrzymujemy wsparcie finansowe od pozabankowej instytucji udzielającej krótkoterminowych zobowiązań. Istnieje kilka obowiązkowych informacji, które muszą się znaleźć w takim dokumencie.

ludzie podpisujący umowę
Zanim podpiszesz umowę dokładnie ją sprawdź!

Formularz, który dostaniemy do podpisania w momencie, gdy zostanie pozytywnie rozpatrzony nasz wniosek o pożyczkę, powinien być zatytułowany hasłem UMOWA POŻYCZKI, znajdującym się na środku strony. Dokument powinno rozpoczynać sformułowanie „Zawarta w dniu (podana data dzień-miesiąc-rok) w (podana miejscowość) pomiędzy… a ….”. W tym miejscu muszą znaleźć się dokładne dane pożyczkodawcy, czyli pełna nazwa firmy, adres siedziby (miejscowość, ulica, numer lokalu), informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (dokładne dane KRS), numer KRS, numer NIP oraz wysokość kapitału zakładowego. W tym miejscu może też widnieć informacja o osobie reprezentującej daną firmę (np. imię i nazwisko prezesa).

Z Twoich danych w umowie o pożyczkę nie może zabraknąć imienia (ewentualnie drugiego imienia), nazwiska, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer lokalu lub domu), serii i numeru dowodu osobistego oraz jego wydawcy. Alternatywnie w miejsce dokumentu tożsamości może pojawić się PESEL. Koniecznie musi być podkreślone, że dana firma w dalszej treści umowy jest określana mianem POŻYCZKODAWCY, natomiast Ty występujesz jako POŻYCZKOBIORCA.

Kolejny punkt obowiązkowy to informacja o kwocie pożyczki gotówkowej – wpisana cyframi, a w nawiasie dodatkowo słownie, wysokości prowizji, całkowitym koszcie zobowiązania, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyrażona w %), okresie trwania pożyczki (wyrażonym w ilości dni), a także terminie zwrotu świadczenia (dokładna data dzień-miesiąc-rok).

W umowie o pożyczkę powinny widnieć również punkty ze szczegółowym opisem wyjaśniającym. Przykładowo „postanowienia ogólne/definicje i interpretacje”, czyli co rozumiane jest przez użycie poszczególnych słów czy wyrażeń, np. pożyczka, opłata administracyjna, itp. Kolejne przykładowe nazwy punktów to „warunki przyznawania pożyczki”, „sposób wnioskowania o pierwszą pożyczkę”, „wnioskowanie o kolejne zobowiązanie”, „sposób analizy wniosku”, „zasady wnioskowania drogą internetową/smsową/telefoniczną”, „zasady zwrotu pożyczki”, „prawo i zasady odstąpienia od umowy”, „postanowienia odnośnie nieterminowego spłacania zadłużenia”, „zasady tworzenia i prowadzenia profilu na stronie WWW firmy”, itp.

Na końcu musi znaleźć się informacja o ilości egzemplarzy sporządzonej umowy z podkreśleniem, że ich treść jest taka sama, a także zapis o dołączonych załącznikach w postaci formularza odstąpienia od umowy pożyczki oraz tabeli opłat i prowizji. Całość muszą zamykać czytelne podpisy przedstawiciela pożyczkodawcy oraz Twój jako pożyczkobiorcy.

2 Comments
  1. Żeby jeszcze osoby, które biorą pożyczki czytali umowy, to by było dobrze, ale niestety większość osób jest szczęśliwa, że w ogóle otrzyma pożyczkę i podpisuje umowy bez czytania, a potem jest płacz i zgrzytanie zębów…

  2. Zgadzam się z przedmówcą, większość klientów nie czyta i nawet nie przejmuje się tym co jest napisane w umowie. Pracowałem kiedyś w biurze kredytowym, więc widziałem trochę takich przypadków. Najbardziej śmieszna sytuacja była u mojej koleżanki prowadzącej pośrednictwo finansowe, pewna firma reklamowała pożyczkę chwilówkę za darmo, klientka zadowolona podpisała umowę, a po jakimś czasie przyszła z pretensjami że windykacja ją ściga za niespłaconą chwilówkę, a przecież miała być za darmo. I bardzo ciężko było wytłumaczyć że za darmo to bez odsetek.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *