Raport GUS - działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Raport GUS - działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny i opublikowane na łamach strony internetowej tegoż wskazuje na coraz silniejszy udział przedsiębiorstw leasingowych w rynku. Badaniem objętych było aż 123 różnych przedsiębiorstw tego typu. Co wyniki mówią o przeciętnych Polakach?

Czym jest leasing?

Leasing jest jedną z rodzajów umów cywilnoprawnych, gdzie dochodzi do wymiany środków pieniężnych w formie danego zakupu, danej rzeczy, pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Leasingodawca jest podmiotem finansującym jakieś dobro przekazywane do użytku leasingobiorcy. Leasing trwa przez pewien określony w umowie czas, a korzystający z przedmiotu leasingu spłaca raty leasingowe w zamian za użytkowanie danej mu rzeczy.
W leasing można wziąć na przykład samochód, który zostaje zakupiony z środków leasingodawcy, ale korzystamy z niego my – powoli te raty spłacając wraz oczywiście z dodatkową opłatą.

Sieć leasingodawców się rozrasta

W 2013 roku sieć leasingowa tworzona była przez prawie 1 200 oddziałów oraz prawie 38 000 pracowników. W 22 badanych przedsiębiorcach udzielanie leasingu było jedyną formą działalności, w 57 – była to działalność przeważająca, a jedynie w 44 była działalnością poboczną, dodatkową.

W ostatnim roku badane przedsiębiorstwa przekazały w leasing więcej niż 439 tysięcy środków, zawierając 233 tysiące nowych umów. Większość leasingobiorców to inne przedsiębiorstwa (aż 91,1%) wszystkich klientów. Osoby fizyczne stanowiły 8,8% wszystkich klientów.

uścisk dłoni a w tle auto
Najpopularniejszy produkt brany w leasing to środki transportu drogowego a wśród nich samochody osobowe.

Kto najczęściej korzysta z leasingu?

Według zebranych danych najczęstszymi klientami leasingodawców, z przedsiębiorstw, byli przedstawiciele następujących zawodów i branży:

  • 21,4% – handel hurtowy i detaliczny
  • 13,5% – transport i gospodarka magazynowa
  • 12,8% – przetwórstwo przemysłowe
  • 7,8% – budownictwo

Przedsiębiorstwa leasingowe najlepiej rozwijają się w województwach: mazowieckim (35 tysięcy klientów), śląskim i wielkopolskim (16 tysięcy klientów) oraz dolnośląskim (12 tysięcy klientów).

W jaki sposób najczęściej korzystamy z leasingu?

Wyniki badania pokazują, że najczęściej umowy leasingowe zawierane są na okres od 2 do 5 lat (78,4% nowych umów). Jedynie 14,9% klientów podpisuje umowy na okres dłuższy niż 5 lat, jeszcze mniej – bo jedynie 6,7% klientów – podpisuje umowy na okres krótszy niż 2 lata.
Najczęściej przedmiotem leasingu są środki transportu drogowego (63,8% wszystkich umów), w czym najczęściej chodzi tutaj o samochody osobowe (49% wszystkich umów). Samochody dostawcze i ciężarowe zajmują dopiero drugie miejsce z wynikiem 15,5% zawartych umów.

Czy leasing w Polsce będzie coraz bardziej popularny?

35 firm leasingowych ze wszystkich badanych zadeklarowało rozszerzenie swojej oferty w przyszłości (to prawie 30% wszystkich badanych przedsiębiorstw). Przy czym 43 przedsiębiorstwa oceniły swoją sytuację rynkową, jako bardzo dobrą, wskazując na sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorstwa. 39 firm oceniło tą sytuację jako neutralną a jedynie 6 firm było niezadowolonych ze swoich zysków i dokonań.
Wydaje się więc, że przedsiębiorstwa leasingowe będą się powoli rozrastać i zdobywać coraz większą część rynku. Polacy chętniej i częściej wykorzystują leasing nie tylko w swojej pracy, ale również indywidualnie. Jak w poprzednich latach – najczęściej wykorzystujemy leasing jako sposób na zakup nowego samochodu.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *