Posiadacze IKZE mogą odliczyć wpłacone składki od podstawy opodatkowania

Posiadacze IKZE mogą odliczyć wpłacone składki od podstawy opodatkowania

Jedną z zachęt do oszczędzania w ramach trzeciego filaru, a dokładnie – założenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – jest możliwość odpisania rocznej sumy wpłat od podstawy opodatkowania. Kto może skorzystać z tego udogodnienia?

Kto skorzysta z ulgi?

Odliczenie sumy wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego od podstawy opodatkowania przysługuje tym osobom, które rozliczają się na ogólnych zasadach według skali podatkowej wynoszącej 18,32%; rozliczają się według podatku liniowego (19%), a także korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają wyłącznie te kwoty, które zostały wpłacone na IKZE w danym roku. Skorzystanie z ulgi możliwe jest tylko w przypadku okazania dowodu wpłaty na rzecz IKZE, który powinien zawierać takie informacje jak: wysokość wpłat, czy datę ich dokonywania, co stanowi podstawę do weryfikacji, czy ulga w danym roku przysługuje podatnikowi. Ograniczeniem jest  limit wpłat, jakich można łącznie dokonać w ciągu danego roku kalendarzowego.W 2015 roku wynosi on 4 750,80 zł. Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych bardziej korzystne jest założenie IKZE, niż IKE. Dlaczego? Ponieważ już w roku wpłaty można skorzystać z ulg podatkowych wynikających z posiadania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Tymczasem właścicielom Indywidualnych Kont Emerytalnych ulga podatkowa przysługuje dopiero w momencie wypłaty środków z konta.

oszczędzanie

IKZE – co to jest?

IKZE zostało wprowadzone w 2012 roku jako jeden z elementów trzeciego filaru zabezpieczenia emerytalnego. Procedura otwarcia konta nie jest skomplikowana, np. PKO PTE umożliwia złożenie wniosku przez Internet, a kolejne kroki są szczegółowo objaśnione (https://www.pkopte.pl/ikze/). Zasadniczo nie ma jednoznacznie ustalonej kwoty wpłat, jakich trzeba dokonywać na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Ograniczeniem jest wspomniany już limit rocznych wpłat (w bieżącym roku wynosi on 4 750,80 zł.), przy czym nie ma konieczności regularnego wpłacania składek. Czy warto zdecydować się na taką formę oszczędzania? W przyszłości emerytury nie będą wysokie – to wiadomo już dziś. Dlatego każda kwota odłożona na przyszłość może okazać się pomocna w ratowaniu budżetu po przejściu na emeryturę. Warto zacząć oszczędzanie odpowiednio wcześniej, aby po zakończeniu pracy zawodowej utrzymać poziom życia na dotychczasowej stopie. Istotą gromadzenia środków w IKZE jest zabezpieczenie emerytalne ale ze środków można skorzystać w każdej chwili jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej.

One Comment
  1. Lepiej zainwestować tą kasę samemu, można wyciągnąc dużo więcej z tego.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *