Czy chwilówki są widoczne w BIK i innych bazach dłużników? Podpowiadamy!

Czy chwilówki są widoczne w BIK i innych bazach dłużników? Podpowiadamy!

Firmy pożyczkowe zaczynają powoli coraz bardziej przypominać tradycyjne banki. Posiadają nie tylko podobną ofertę, ale również zbliżone podejście do klienta. Dowodem na to może być coraz wyraźniejsza więź pomiędzy firmami pożyczkowymi, a Biurem Informacji Kredytowej. Niegdyś baza BIK zarezerwowana była wyłącznie dla potrzeb bankowych. Od momentu ekspansji firm oferujących szybkie pożyczki pozabankowe, postrzeganie BIK-u znacząco się zmieniło.

Widoczność chwilówek w Biurze Informacji Kredytowej

BIK jest w posiadaniu bardzo wielu informacji. Najczęściej gromadzone są dane na temat osób, które mają różne zobowiązania kredytowe lub pożyczkowe, czyli również chwilówki. Pod względem formalnym wzięcie chwilówki wymaga akceptacji warunków umowy podczas rejestracji oraz w momencie składania wniosku. Aby otrzymać chwilówkę, należy potwierdzić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z udzielonego w ten sposób pełnomocnictwa wynika, że firma oferująca pożyczki chwilówki ma prawo sprawdzić Biuro Informacji Kredytowej oraz inne bazy dłużników w celu zweryfikowania historii kredytowej określonego pożyczkobiorcy. Firma może również przekazać do BIK informacje na temat każdej udzielanej pożyczki, takie jak np. kwota czy czas spłaty.

uśmiechnięta młoda kobieta w biurze

Informacje zachowane w Biurze Informacji Kredytowej

Wśród informacji umieszczonych na stronie Biura Informacji Kredytowej, znajdują się zapisy na temat aktualizowania pozyskanych w ten sposób danych. Dzięki temu wiadomo, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są poszczególne informacje w BIK. Podobnie jak banki, firmy pożyczkowe przesyłają informacje do Biura Informacji Kredytowej przynajmniej raz w miesiącu. Biuro gromadzi dane na temat spłaty zobowiązań zaciąganych przez pożyczkobiorcę, spóźnień związanych z zapłatą, zaległych kwoty do zapłacenia itd. Na podstawie tych danych BIK dokonuje oceny pożyczkobiorcy oraz wystawia mu pozytywne i negatywne punkty. W ten sposób banki mogą ocenić historię kredytową praktycznie każdej osoby korzystającej z chwilówek. Wówczas decyzja o przyznaniu lub odmówieniu kredytu jest dużo prostsza i lepiej uzasadniona.

Wpływ wpisu do Biura Informacji Kredytowej na zdolność kredytową

Jeżeli pożyczkobiorca wywiązuje się z każdej spłaty, wpisy do BIK z tytułu chwilówek nie mogą mu w żaden sposób zaszkodzić. Sytuacja jest wręcz odwrotna, ponieważ pozytywna punktacja jest bardzo pomocna w staraniu się o uzyskanie kredytu. Jeżeli natomiast dana osoba nie wywiąże się ze spłaty w terminie, będzie widnieć w Biurze Informacji Kredytowej jako pożyczkobiorca nierzetelny. W efekcie jego historia kredytowa postrzegana jest jako negatywna i niewystarczająca. Bardzo istotnym aspektem jest również częstotliwość ubiegania się po pożyczkę. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi każdą informację o chęci wzięcia kolejnej pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca nachalnie poszukuje kolejnych ofert, duża ilość odpytań do bazy BIK może dodatkowo nieznacznie obniżyć jego ocenę. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wybór firmy, która już wcześniej udzieliła klientowi pożyczki. Jeżeli chwilówki odmawiają inne instytucje, jedynym rozwiązaniem dla pożyczkobiorcy jest odczekanie kilku miesięcy i ponowienie prób.

Poprawa oceny w Biurze Informacji Kredytowej

Kiepska w ocena w BIK praktycznie uniemożliwia prowadzenie rozmów kredytowych z jakimkolwiek bankiem. Istnieje jednak sposób na poprawę sytuacji osób, które miały wiele problemów z windykacją oraz komornikami, a obecnie pragną wrócić do grona rzetelnych kredytobiorców. Poprawa oceny w Biurze Informacji Kredytowej daje możliwość stopniowego odbudowania wiarygodności kredytowej. Jest to możliwe właśnie dzięki pożyczkom pozabankowym. Dotyczy to chwilówek, które pozwalają na spłatę w ratach przynajmniej 6-miesięcznych. Taka pożyczka pozabankowa powinna być pobierana w firmie posiadającej umowę z Biurem Informacji Kredytowej. Daje to szansę na stworzenie pozytywnej historii kredytowej w BIK, a tym samym stopniową zmianę profilu kredytobiorcy. Ratalne pożyczki pozabankowe umożliwiają powrót do BIK w roli partnera wywiązującego się ze swoich zobowiązań. Ich spłata jest odnotowywana w Biurze Informacji Kredytowej, ale w aspekcie pozytywnym i ocieplającym wizerunek kredytobiorcy.

Kooperacja BIK i banków

Na podstawie analizy potencjalnych raportów z Biura Informacji Kredytowej można zauważyć, czy właściciel określonego wpisu jest w jakimkolwiek stopniu zależny od pobierania chwilówek. Jeżeli nie ma możliwości oddania pożyczonej w ten sposób gotówki, jego raport w BIK może składać się praktycznie wyłącznie z pożyczek pozabankowych. Aby spłacić jedną firmę, pożycza od drugiej, na co pozwala mu duża ilość tego typu ofert. Pobieranie chwilówek jest jednak bardzo kosztowne, dlatego taka osoba będzie szukała pożyczki również gdzie indziej. Jeżeli ten potencjalny kredytobiorca będzie starał się o pożyczkę w banku, spotka się z kategoryczną odmową. Ponieważ jako klient osadzony jest w pętli kredytowej, jego profil kredytowy oceniany jest przez Biuro Informacji Kredytowej bardzo negatywnie. Chwilówki i BIK kooperują ze sobą, dlatego każdy bank jest automatycznie informowany o stanie zaległości finansowych takiego klienta. Prośba o pożyczkę jest odrzucana, ponieważ obecny stopień zadłużenia pożyczkobiorcy w praktyce uniemożliwiałby mu spłatę środków pożyczonych od banku.

Współpraca BIK z parabankami

Szlak we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej przetarły firmy Vanquis oraz Wonga. Do tych pionierów dołączyły następnie VIVUS i Aasa. Wraz z nimi na współpracę z BIK musieli zgodzić się klienci, którzy w tych firmach automatycznie zostali dopisani do bazy. Ponieważ chwilówki wpisują pożyczkobiorców do Biura Informacji Kredytowej, dla niektórych nieświadomych osób może to być równoważne z dodaniem klienta na czarną listę dłużników. Jest to jednak odbiór mylny i odbiegający od rzeczywistych następstw posiadania wpisu w BIK. W praktyce obecność w tego typu rejestrze poprzez działanie firmy Vanguis, Wonga, VIVUS czy Aasa, dotyczy czegoś zupełnie innego. Oznacza tylko tyle, że na mocy umowy z Biurem Informacji Kredytowej, fakt wzięcia chwilówki w jednej z tych firm przekazany został bezpośrednio do BIK. Od tej chwili firma pożyczkowa informuje BIK na temat tego, jak dany pożyczkobiorca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Odbywa się to co miesiąc, w procesie uaktualnienia danych.

Obecność chwilówek w bazach dłużników

Powodem odrzucenia wniosków o pożyczkę może być nie tylko Biuro Informacji Kredytowej. Część pożyczkobiorców znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia im regularne spłacanie należności. Niespłacone i gromadzące się długi wykluczają w ten sposób możliwość ubiegania się o pożyczki w bankach i niektórych firmach oferujących chwilówki. Jest to spowodowane negatywnymi wpisami w bazach dłużników, m.in. w rejestrze KRD, czyli Krajowym Rejestrze Długów. Osoba zadłużona wciąż ma jednak szansę na otrzymanie kolejnej pożyczki finansowej. Część pożyczkodawców weryfikuje klientów w rejestrach, ale uzyskane z nich informacje rozpatrywane są indywidualnie. W związku z tym dane otrzymane z baz dłużników mogą wpływać na ostateczną decyzję u udzieleniu decyzji, ale w bardzo różnym stopniu.

Pożyczki bez wpisów do rejestru dłużników

Część firm pozabankowych nie sprawdza rejestrów w rodzaju Biura Informacji Kredytowej czy Krajowego Rejestru Długów, ponieważ nie nawiązały jeszcze z nimi współpracy. Z rejestrami gospodarczymi nie współpracuje również określona ilość nowych firm pożyczkowych, które dopiero startują na rynku. Najbardziej zadłużone osoby mogą otrzymać chwilówki właśnie w nich. Pożyczek bez wpisu do bazy dłużników udzielają też firmy świadczące usługi w domu klienta oraz osoby prywatne. Tego typu pożyczki są często jedynym dostępnym dla najbardziej zadłużonych osób rozwiązaniem. Zapożyczenie się w ten sposób jest zazwyczaj bardzo kosztowne, jednak pozostaje ostatnią szansą w przypadku wyczerpania innych możliwości pożyczkowych. Pożyczki chwilówki służą przede wszystkim jako wsparcie w przejściowych problemach finansowych. Nie powinny być natomiast uciążliwym zobowiązaniem, dlatego sprawdzanie baz dłużników ma za zadanie pomóc klientowi. Na ich podstawie wystawiana jest realna ocena zdolności kredytowej. W ten sposób zadłużony finansowo pożyczkobiorca nie wpadnie w jeszcze większe tarapaty.

Tekst powstał we współpracy z serwisem ProCredit.pl – https://procredit.pl

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *