Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Rząd rozpoczął pracę nad stworzeniem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Elektroniczna baza danych ma gromadzić informacje na temat osób niewypłacalnych oraz tych, którym grozi niewypłacalność czy wobec których toczyło się postępowanie komornicze lub sądowe. W rejestrze mogą znaleźć się zarówno osoby prawne i fizyczne a także wspólnicy upadłych spółek. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Mężcyzzna sprawdza telefon komórkowy
Do Rejestru Osób Zadłużonych każdy będzie miał dostęp online

Baza danych na temat osób zadłużonych ma być jawna, a zatem dostęp do niej byłby możliwy w każdym momencie za pośrednictwem internetu. W zależności od sprawy informacje będą przechowywane od kilku do 10 lat, a po danym okresie zostaną wymazane. W rejestrze znajdą się takie dane jak imię i nazwisko, numer pesel/KRS, NIP a także rodzaj wierzytelności i wszelkie informacje o toczącym się postępowaniu. Dłużnicy wobec ZUS lub US będą musieli liczyć się z tym, że dane pozostaną w bazie do 7 lat. Z kolei wobec pozostałych osób przyjmuje się czas dłuższy do 10 lat.

Przyczyny stworzenia KRZ

W projekcie ustawy za przyczyny powstania projektu bazy danych osób zadłużonych podaje się między innymi:

  • obowiązek nałożony na każde państwo będące członkiem UE z art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. z 05.06.2015r., L 141, s. 19), który wymusza stworzenie takiego rejestru
  • możliwość śledzenia przez wierzycieli akt postępowań i upadłościowych w sprawie danych osó
  • ujawnione dane mogą zwiększyć transparentność oraz przyspieszyć bieg toczących się postępowań
  • wzrośnie bezpieczeństwo gospodarcze
  • zastosowanie nowych technologii w toczących się postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Dzięki zastosowaniu nowych technologii dokumenty i wnioski będą składane drogą elektroniczną, co sprawi, że dane będą automatycznie przetwarzane i usprawni cały proces. Ponadto ci sami przedsiębiorcy i osoby fizyczne wszelkie poręczenia będą uzyskiwać również drogą elektroniczną, w wyniku tego komunikacja między dłużnikiem a sądem będzie szybsza.

Głównymi założeniami ustawy są:

  • ograniczenie liczby wysłanej korespondencji do strony wobec której toczy się postępowanie, co obniży koszty postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • skrócenie do minimum czasu, który upływa od momentu wydania orzeczenia do jego wysłania
  • brak konieczności publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • łatwiejszy dostęp do akt sądowych
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *