Maksymalne koszty chwilówek

Maksymalne koszty chwilówek

Jeszcze kilka lat temu firmy pozabankowe, trudniące się przede wszystkim udzielaniem szybkich pożyczek gotówkowych, swobodnie mogły kształtować swoją politykę pożyczkową. Dziś nie jest to już możliwe, ponieważ pożyczkodawcy musieli dostosować się do wymagań dotyczących uchwalonej tzw. ustawy antylichwiarskiej. Jakie zatem będą maksymalne koszty, jakie ponosi klient, zaciągający chwilówki przez internet?

Pożyczka jako kredyt konsumencki

W świetle ustawy o kredycie konsumenckim, która została uchwalona 12 maja 2011 roku, pożyczka, jak i kredyt do kwoty 255 550 zł są traktowane tak samo, jako kredyt konsumencki. Dlatego właściwie wszystkie chwilówki przez internet powinny być definiowane jako kredyty konsumenckie i w związku z tym spełniać wymogi wspominanej ustawy. Dotyczą one między innymi limitów w naliczaniu maksymalnych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych związanych z udzielanymi pożyczkami.

cztery banknoty 20 PLN

Odsetki od pożyczki

Na mocy obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim ograniczono maksymalną wysokość kosztów odsetkowych przy takim zobowiązaniu. Chwilówki przez internet oraz pożyczki stacjonarne nie mogą mieć wyższego oprocentowania niż dwukrotna wysokość odsetek ustawowych, równych stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,5 punktu procentowego. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi zaledwie 1,5 proc., dlatego maksymalna wysokość odsetek od zobowiązania pożyczkowego wynosi 10 proc. w skali roku.

Takie ograniczenie dotyczące wysokości naliczanych odsetek od chwilówek i kredytów konsumenckich wszelkiego rodzaju zostało wprowadzone w życie od 1 stycznia 2016 roku. Warto przy tym przypomnieć, że do 31 grudnia 2015 roku maksymalne odsetki umowne wynosiły równowartość czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP – 2,5 proc. x4, czyli również 10 proc. w skali roku.

Pozostałe koszty pożyczek też z limitem

Firmy pożyczkowe muszą ponadto stosować się do przepisów dotyczących wysokości maksymalnych kosztów pozaodsetkowych związanych z udzielaną chwilówką. Od 11 marca 2016 roku obowiązują w Polsce przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które wskazują limit takich kosztów. Mogą one maksymalnie wynosić tyle, co suma 25 proc. całkowitej kwoty kredyt oraz 30 proc. tzw. kwoty zmiennej. Kwota ta jest uzależniona od okresu kredytowania. Dodatkowo wszystkie pozaodsetkowe koszty pożyczki chwilówki, czyli opłaty związane z przystąpieniem do zobowiązania, z jego udzieleniem oraz późniejszą spłatą, nie powinny przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty pożyczki czy kredytu.

Jeśli firma pożyczkowa udziela konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty zobowiązania, kolejnej pożyczki w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszej, to całkowita kwota kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów odpowiada kwocie pierwszej pożyczki. Przy tym pozaodsetowe koszty kredytu konsumenckiego obejmują sumę takich kosztów wszystkich zobowiązań udzielonych  w tym okresie.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *