Chwilówka a odstąpienie od umowy – co warto wiedzieć?

Chwilówka a odstąpienie od umowy – co warto wiedzieć?

Złożyłeś wniosek o szybką pożyczkę, otrzymałeś przelew, ale okazało się, że dodatkowy zastrzyk finansowy nie jest Ci potrzebny? W takiej sytuacji możesz odstąpić od umowy. Dowiedz się, jakie konsekwencje wiążą się ze złożeniem odstąpienia od umowy.

Ile dni masz na odstąpienie od umowy?

Możliwość odstąpienia pożyczkobiorcy od zawartej umowy przewiduje ustawa o kredycie konsumenckim. Artykuł 53.1 daje każdemu konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o kredyt konsumencki nie zawiera wszystkich informacji, które kredytodawca ma obowiązek w niej zamieścić. Wówczas konsument nadal ma 14 dni na odstąpienie od umowy, przy czym termin zaczyna biec od dostarczenia przez firmę, która udzieliła pożyczki, wszystkich przewidzianych prawem informacji o prawach przysługujących konsumentowi.

 

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy pożyczki, nie musisz podawać powodu, dla którego to robisz – wystarczy, że złożysz oświadczenie. Również pożyczkodawca nie ma prawa dopytywać o powód złożonego oświadczenia – musi on po prostu przyjąć złożone przez Ciebie oświadczenie.

Gdzie szukać wzoru odstąpienia od umowy?

Zarówno kredytodawcy, jak i pośrednicy kredytowi mają obowiązek wręczyć klientowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie podpisywania umowy (we wzorze znajdują się nazwa i dane adresowe pożyczkodawcy). Dodatkowo większość firm pożyczkowych publikuje wzór na swoich stronach internetowych. Przykładem może być firm Wonga, która na swojej firmowej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” również umieściła wzór odstąpienia od wypłaty środków i tabelę kosztów.

Przykładowe wzory odstąpienia od umowy można znaleźć także na stronach internetowych, które podejmują tematykę finansów.

Prawidłowo przygotowane oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

  • imię, nazwisko, PESEL oraz dane adresowe pożyczkobiorcy,
  • podstawę prawną, na podstawie której następuje odstąpienie od pożyczki – należy powołać się na art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
  • numer umowy pożyczki,
  • dane kredytodawcy – nazwa firmy i dane adresowe,
  • numer rachunku, na który nastąpi spłata pożyczki,
  • termin, w którym zostanie dokonany zwrot środków.

Przygotowany wniosek należy podpisać, a następnie przesłać na adres wskazany przez firmę pożyczkową. Klienci, którzy skorzystali z oferty lokalnie działającej firmy pożyczkowej, mogą dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu umowy do jej siedziby.

Z czym wiąże się odstąpienie od umowy?

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki, należy zwrócić pieniądze otrzymane od pożyczkodawcy w terminie określonym w umowie – najczęściej jest to 30 dni. Terminu należy przypilnować – w przeciwnym razie złożone oświadczenie uznaje się za bezskuteczne.

Mimo że po odstąpieniu od umowy konsument najczęściej na zwrot środków ma 30 dni, to nie powinien zwlekać. Dlaczego? Za każdy dzień dysponowania środkami trzeba zapłacić odsetki. Ich kwotę można wyliczyć samodzielnie, można także skontaktować się z pracownikiem pożyczkodawcy, który poda aktualny stan zadłużenia.

Zdarza się, że również pożyczkodawca musi zwrócić klientowi pieniądze. Ma to miejsce np. wówczas, gdy pożyczka została ubezpieczona. Pożyczkobiorca, który korzystał z ubezpieczenia, otrzyma zwrot środków za okres, gdy z ochrony faktycznie nie korzystał.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *