Kredyty chwilówki – chwilówka „i”?

Kredyty chwilówki – to pośrednictwo finansowe, Spółka z o.o. KREDYTY – CHWILÓWKI – ulica Fabryczna 12, 43 – 100 Tychy, KRS 0000293981, NIP 6462801631, REGON 240782117, kapitał zakładowy spółki : 600 tysięcy złotych – chwilówka „i”…?

Kwota chwilówki – „od” Kredyty – Chwilówki

Od 50 do 1000 PLN

Okres spłaty chwilówki

Od 7 do 30 dni

Wiek „chwilówkobiorcy” w Kredyty – Chwilówki

18 lat i „więcej”!

Źródło dochodu „chwilówkobiorców” w Kredyty – Chwilówki

 1. umowa o pracę
 2. umowa zlecenie
 3. emerytura
 4. renta
 5. działalność rolnicza
 6. działalność gospodarcza

Dokumenty od „chwilówkobiorcy” – pracującego „na” umowę o pracę

 • własny dowód osobisty
 • zaświadczenie o zatrudnieniu + zaświadczenie o zarobkach (pasek „z” wynagrodzenia, wyciąg z konta bankowego)

Dokumenty od „chwilówkobiorcy” – emeryta, rencisty

 1. własny dowód osobisty
 2. własna legitymacja emeryta lub rencisty
 3. własna waloryzacja emerytury bądź renty
 4. „do wyboru” : własny odcinek „bieżący”, własny „bieżący” przekaz pocztowy, „własny” wyciąg bankowy, „własne” zaświadczenie „od” ZUS

Dokumenty od „chwilówkobiorcy” – osoby prowadzącej własną działalność

 1. własny dowód osobisty
 2. własny drugi dokument tożsamości
 3. wpis do własnej ewidencji działalności gospodarczej
 4. NIP własnej działalności
 5. REGON własnej działalności

„Dopuszczalne obciążenie” chwilówkobiorcy – w Kredyty – Chwilówki

 • „obciążenie” komornicze
 • „obciążenie” sądowe
 • „obciążenie” alimentacyjne
 • „obciążenie” administracyjne

Firma pozabankowa „Kredyty – Chwilówki” kontakt:

Dwa numery telefonu : 801 800 107 i 604 95 00 95

Pożyczka firmowa – „od” Kredyty – Chwilówki

Kwota pożyczki : do 2000 PLN

Okres spłaty pożyczki : 12, 18 i 24 miesiące”

Wiek pożyczkobiorcy : od 18 do 75 lat

Źródło dochodu pożyczkobiorcy : umowa o pracę, emerytura, renta, działalność rolnicza

 • Dokumenty od pożyczkobiorcy – pożyczkobiorca pracuje „na” umowę o pracę: własny dowód osobisty, zaświadczenie o własnym zatrudnieniu, zaświadczenie o własnym dochodzie, własny numer rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
 • Dokumenty od pożyczkobiorcy – pożyczkobiorca jest emerytem lub rencistą – własny dowód osobisty, własna legitymacja emeryta lub rencisty, waloryzacja własnej emerytury lub renty, „do wyboru” : własny „bieżący” odcinek emerytury lub renty, własny „bieżący” przekaz pocztowy, własny „bieżący” wyciąg bankowy, własne „bieżące” zaświadczenie z ZUS, własny numer ROR (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy – 26 cyfr!)
 • Dokumenty od pożyczkobiorca – pożyczkobiorca jest rolnikiem – własny dowód osobisty, własne zaświadczenie z urzędu gmina (ilość hektarów), własny nakaz płatniczy o niezaleganiu z podatkiem, własny wyciąg z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, własny numer konta w banku.

Pożyczka bez BIK!

Kredyt konsolidacyjny – „od” Kredyty – Chwilówki

Wiek kredytobiorcy : od 18 do 80 lat

Źródło dochodu kredytobiorcy : umowa o pracę, umowa zlecenie, emerytura, renta, własna działalność gospodarcza

Kwota kredytu : od 1000 do 200 000 PLN

Okres spłaty kredytu : od 3 do 120 miesięcy

 • Dokumenty od kredytobiorcy – źródło dochodu umowa o pracę – własny dowód osobisty, zaświadczenie o własnym zatrudnieniu, zaświadczenie o własnym dochodzie, własna umowa o pracę, własne 3 ostatnie wyciągi z konta bankowego
 • Dokumenty od kredytobiorcy – źródło dochodu umowa zlecenie – własny dowód osobiste, własne zaświadczenie o zatrudnieniu, własne zaświadczenie o dochodzie, własnych 6 ostatnich wyciągów z konta bankowego
 • Dokumenty od kredytobiorcy – źródło dochodu emerytura albo renta – własny dowód osobisty, własna legitymacja emeryta lub rencisty, waloryzacja własnej emerytury bądź renty, własny wyciąg z własnego rachunku w banku
 • Dokumenty od kredytobiorcy – źródło dochodu własna działalność gospodarcza – własny dowód osobisty, własny drugi dokument tożsamości, NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczych.