Kredyty hipoteczne - informacje ogólne

Kredyty hipoteczne - informacje ogólne

Kredyty hipoteczne dotyczą w zasadzie tylko i wyłącznie ofert w tradycyjnych bankach. Decydując się na takiego rodzaju świadczenie finansowe trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę okres kredytowania oraz wysokość miesięcznej raty, którą będzie się później spłacać. Warto także sprawdzić jak największą liczbę ofert kredytów hipotecznych w bankach i przeanalizować, czy lepiej zaciągnąć takie zadłużenie w złotówkach, czy też w walucie obcej. Najczęściej jednak w obcej walucie kredyty hipoteczne są po prostu tańsze, z drugiej jednak strony występuje zwiększone ryzyko większych wahnięć kursu, także wysokość miesięcznej raty nie będzie stała i może czasami znacznie skoczyć w górę, czego oczywiście nie będzie podczas spłacania kredytu hipotecznego w złotówkach.

Kredyty hipoteczne - informacje ogólneW przypadku obcej waluty monitorowanie rynku potwierdza, że najtańsze kredyty hipoteczne zaciąga się w dolarach, natomiast najstabilniejsze w czasie są nadal franki szwajcarskie. Dostępne są również kredyty hipoteczne w euro, jednakże koszty spreadu wykluczają je z kategorii tych tańszych, co oczywiście zniknie wraz z ryzykiem walutowym po wejściu Polski do strefy euro. Przy kredytach hipotecznych istotny jest również wkład własny. Ogólna zasada jest taka, że im większy jest wkład własny w kredyt hipoteczny, tym bardziej kredytobiorca staje się wiarygodny w oczach banku, można więc przez to liczyć na wyższe sumy pieniędzy. W złotówkach wymagany jest w większości przypadków wkład własny w postaci 10% wartości nieruchomości, natomiast w przypadku waluty obcej – przeważnie 20%. Dość dokładnego przeanalizowania wymaga również okres kredytowania. Generalnie zależność jest taka, że im dłuższy okres kredytowania, tym marża banku niższa.

Od tego okresu uzależniona jest również opiniowana przez bank zdolność kredytowa kredytobiorcy. Dlatego optymalne ustawienie tych trzech czynników (okres kredytowania, wkład własny oraz waluta) może skutkować korzystniejszymi warunkami udzielenia kredytu oraz naliczenia na przykład niższych prowizji niż zostały one przewidziane w standardowej ofercie.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *